K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

O NÁS

HISTORIA MAGISTRA VITAE, praví latiník.

Historie byla vždy důležitou učitelkou pro ty, kteří se od ní chtěli poučit o tom, odkud přicházíme, abychom mohli poodhalit, kdo jsme a kam směřujeme. Nový zájem o historii se objevil po r. 1989, kdy padla ideologizace pohledu na dějiny a objevila se svoboda a pluralita názorů, pohledů i výkladů. A protože dnešní přístup k minulosti není omezen jen na ticho studoven a pročítání zaprášených foliantů, věnuje se dneska mnoho lidí oživování minulosti nebo jejímu spoluprožívání. Můžete vidět a zúčastnit se života v pravěké vesnici, na slovanském hradišti nebo středověkém hradě. Kluby historického šermu nebo kluby vojenské historie vás zavedou do bitev od pravěku až k současnosti. Protože ale vojenská historie není jen historií bojovníků, ale vždy byla spoluvytvářena i „nebojovými složkami“, těmi vojáky „bez porteepee“, rozhodli jsme se o zmapování a popularizaci té části vojenské historie naší země, kterou byla vojenská duchovní péče v Rakousko-uherské brané moci.

 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.