K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

klub vojenské historie

Naši činnost jsme se rozhodli provozovat i oficiálně, proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení -klub vojenské historie.

Níže jsou výňatky ze stanov Klubu.

Čl.1

Název sdružení zní „Klub vojenské historie K.u.k. Militärseelsorge“

 Čl.2

 Sídlo Klubu je  Fara SkC Desná I / 245, 468 61 Desná v J. h.

Čl.3

 Klub je nezávislým, nepolitickým a neziskovým dobrovolným občanským sdružením zájemců z řad dětí, mládeže a dospělých, zabývajících se studiem historie armád evropských mocností před a během Velké války a zvl. duchovní správy všech náboženství a denominací v nich.

Čl.4

 Cílem Klubu je rozvíjet u dětí, mládeže a dospělých zájemců znalosti o situaci armád v období Rakousko-Uherska vč. Velké války a jejich duchovní správy a pastorace, seznámit své členy s historicky významnými bojišti a historií Velké války. Účelem Klubu je také využití volného času dětí a mládeže s důrazem na eliminaci sociálně – patologických jevů. V duchovní sféře klademe důraz na ekumenismus a mezináboženský dialog jako základ porozumění mezi lidmi, národy a jako faktor prevence válečných konfliktů. V neposlední řadě také vysvětlit dětem a mládeži podstatu a fungování armády jako obranného prvku demokracie a svobody.

 Čl.5

 Činnost Klubu je zaměřena zejména na c. a k. vojsko a domobranu Předlitavska.

 

 

 

 

 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.