K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

nabízíme

V prvé řadě všem, kteří mají s námi společné zájmy nabízíme spolupráci. Jsme ochotni se podělit o všechny poznatky, které jsme v daném oboru získali a rádi se seznámíme s každým novým názorem, poznatkem, dokumentem, který pomůže zaplnit dosud bílá místa naší nedávné historie.

Protože výsledky své práce chceme presentovat nejen ve formě písemných nebo fotografických materiálů, účastníme se různých popularisačních akcí, společných akcí Klubů vojenské historie i pietních aktů k uctění památek obětí válek, zvláště té Světové (1.WW).

Na akce KVH je připraven náš polní kurát P. Peschka, který v příslušné c. a k. uniformě (před- a válečné) a s dalším vybavením může před bitvou i v „poli“ posloužit požehnáním i polní bohoslužbou. K disposici je i polní oltář, který je možné umístiti v zákopech. Tyto služby je možno poskytnout i pro vojenské události 2.pol. 19. st. (např 1866 apod.)

Vzhledem k tomu, že polním kurátem je řádně vysvěcený katolický kněz, nabízíme platné svátosti a svátostiny, např. během pietních akcí. Jedná se o celebraci (či koncelebraci) bohoslužeb, požehnání či výkrop pomníku nebo pohřebiště, modlitby za mrtvé, Requiem apod. Na vícedenních akcí je pro hlavně věřící veřejnost otevřená možnost modlitby hodinek (katolický breviář).

Nabízíme pro KVH též konsultace o tom, jak vojenskou duchovní zprávu začlenit do dobových realií i do praktické situace např. při ukázkách bojových akcí. (Zde často spolupracujeme se „zdravotníky“, „Červeným křížem“ apod.)

Pro pořadatele pamětních a pietních akcí nabízíme konsultace ohledně začlenění duchovních, modlitebních a svátostných prvků do průběhu akcí.

Mezi to co nabízíme patří v neposlední řadě spolupráce. Nabízíme ji všem, kteří by měli zájem s námi, ať již jako členové klubu, nebo externisté z jiných klubů nebo i neorganisované. Hledáme všechny, kteří se chtějí podílet na hledání a zpracovávání informací, stejně jako ty, kteří by chtěli se účastnit kostýmovaných akcí jako feldkuráti, polní rabíni či imámové, polní kazatelé apod.

Kontaktujte nás na e-mailu i.peschka @seznam.cz

 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.