K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

ÚSTROJ

Ústroj vojenských duchovních od začátku kombinovala pravidla pro oděv duchovních s ústrojními předpisy armády. Od r. 1868 používali duchovní běžný duchovenský oděv (klerika, cingulum, kolárek pro katolické a talár a tabulky pro protestantské duchovní), doplněný černým pláštěm (pláštěnkou) a dvourohý klobouk vyšších důstojníků bez fedrpuše (sloužili beze zbraně - ohne portepee). Později výstrojní ředpisy stanovují služební ústroj - černý waffenrock a černá služební képi (feldkappe). V době války mobilisovaní duchovní kombinují služební i polní výstroj, není výjimkou vidět i kněze v klerice, na níž má našito hodnostní označení a pověšena válečná vyznamenání.

Pro vykonávání náboženských obřadů platila příslušná církevní pravidla jednotlivých denominací, podmínky v poli si však často vyžádaly různé úpravy a "improvisace".   

 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.