K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

hodnostní označení

Vojenští duchovní byli zařazeni v páté až deváté třídě, tj. mezi hodnostmi kapitán až generálmajor. Konkrétní zařazení ukazuje tabulka:

 

tř.        hodnost              funkce            

V.   Generalmajor       apoštolský polní vikář        Apostolischer Feldvikar

 

VI.      plukovník        ředitel polní konsistiře Feldkonsistorial­direktor

           Obrst                

VII.     podplukovník    ředitel polní konsistiře     Feldkonsistorial­direktor    

          Obrstleutnant         

 

VIII.     Major                vrchní polní           Feldoberkurat                        

 

IX.       kapitán                polní kurát     Feldkurat                         

           Hauptmann                                      

 

Polnímu kurátu v křesťanských denominacích odpovídal židovský polní rabín (feldrabbiner) a muslimský polní imám (Militärimam), vrchnímu polnímu kurátovi muslimský vojenský muftí 2,tř. (Militärmufti 2.Kl.), katolickému vedoucímu polní konsistoře odpovídal ortodoxní polní kněz (felderpriester), protestantský polní senior (Feldsenior)a muslimský muftí 1.tř. (Militärmufti 1.Kl.). Vyšší fce byli již jen katolické. Apoštolský polní vikář byl ordinářem vojenských duchovních a byl jmenován Svatým stolcem.

 Označení hodnosti nebylo u polních duchovních na výložkách límců, ale na rukávech. Pro nejběžnější IX. třídu – feldkurát – to byly tři zlaté pásky. Označení vyšších hodností se mi nepodařilo zjistit, předpokládám analogii se současným rukávovým značením vojenských duchovních v rakouské armádě (s přihlédnutím k některým odlišnostem v terminologii).  Je všakmožné i to,  že třípáskové rukávové označení platilo pro všechny ranky polních duchovních.

Zajímavý článek přetiskujeme z www.militaria.cz, autorem je pan Lubomír Uhlíř.

Hodnosti v souč. rakouské armádě

Offiziersrang.bmp

Pro ilustraci uvádím označení vojenských duchovních v současné rakouské armádě. Názvosloví vcelku souhlasí, akorát předpona Feld- (polní) je nahražena Militär- (vojenský). Též hodnosti vyšších duchovních mají jiné pojmenování.

Zpracováno podle Wikipedia.at.

Die Dienstgrade katholischer Militärseelsorger:

 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.