K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

záslužný kříž

ZÁSLUŽNÝ KŘÍŽ PRO VOJENSKÉ DUCHOVNÍ
Geistliches Verdienstkreuz

Založen císařem Františkem I. dne 23.listopadu 1801 (stanovy z 11.prosince 1801), ve dvou třídách a to jako zlatý kříž a kříž stříbrný.

Určen jako vyznamenání vojenským duchovním, kteří výborně a za osobního nebezpečí splnili svou povinnost na bojišti.
Dne 9.května 1911 pozměněny stanovy a zavedena stuha pro dobu míru a stuha pro dobu války. V roce 1917 zřízeny meče pro stuhu.
TVAR KŘÍŽE:
Zlaty a stříbrný latinský kříž jetelový a této formě zvaný pašijový. Kolmé rameno 58mm vysoké, vodorovné 50mm při síle 8mm.
Vnitřní plocha ramen oboustranně zdůrazněna profilovaným pašijovým křížem. Ve středu opět oboustranně 16mm v průměru značně vypouklý kruhový medailon, zlatě nebo stříbrně rámovaný, který u zlatého kříže je bíle smaltován, u stříbrného modře smaltován a nese dvouřádkový nápis: PIIS/MERITIS t.j. Zbožným zásluhám.
K hornímu okraji přiléhá kulovité ouško se závěsným kruhem.
TŘÍDY:
1. třída - Zlatý kříž
2. třída - Stříbrný kříž
STUHA:
Trojúhelníková, 40mm široká, bílá se třemi 8mm širokými jasně červenými pruhy. Po roce 1911 zavedena stuha celobílá, užívána v době míru a označená stuha ponechána jako “válečná”.
Po roce 1917 se na válečnou stuhu upevňují zkřížené zlaté meče.
KONEČNÁ HIERARCHIE:
A) Mírová skupina:
1/ Kříž zlatý
2/ Kříž stříbrný
B) Válečná skupina:
1/ Zlatý kříž s meči (na válečné stuze)
2/ Stříbrný kříž s meči (dtto)
3/ Zlatý kříž (na válečné stuze)
4/ Stříbrný kříž (dtto)

  

 

Medaile za statečnost

371042543.jpg

Záslužný kříž pro vojenské duchovní

Kriz%20pro%20duchovn

 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.