K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

před válkou

Před začátkem Velké války v r. 1911 měl apoštolský polní vikář Dr. Koloman Belopotoczky následující (mírový) stav vojenského duchovenstva:

17 katolických voj. farářů,

45 kurátů a kaplanů I. třídy,

51 kurátů a kaplanů II. třídy

8 profesorů náboženství,

2 arcikněží a 21 kaplanů bylo pravoslavného a řecko-katolického vyznání,

4 duchovní evangelického a 4 duchovní řeckého vyznání.

Od r. 1882 se počítalo s duchovní službou pro muslimské vojáky z Bosny a Hercegoviny. Duchovní byli označováni jako polní imám, vrchní polní imám (Feldimmam a Oberfeldimmam), uvažována, ale neobsazena byla hodnost nejvyššího muslimského vojenského duchovního (Militärmoschee).

I pro vojáky židovského vyznání, tzv. víra mojžíšská, byli uvažováni vojenští duchovní. Polní rabíni, Feldrabinner, však měli být povoláváni pouze v době války.

 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.