K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

za války

Pro případ válečného konfliktu byly v ozbrojených silách R-U mobilisováni reservisté.

Apoštolský polní vikář Dr. Emerich Bjelik měl v r. 1916 ve stavu 1.874 římskokatolických a 177 řeckokatolických vojenských duchovních.

U každé divise byl divizní farář a jeden polní kurát,jeden polní kurát byl přidělen také ke každému pluku(regimentu). U tyrolských jednotek připadal jeden vojenský duchovní na každý bataillon, u jízdních divisí byloi dva až tři vojenští duchovní. Ve vojenských nemocnicích byli, podle jejich velikosti, také dva až tři duchovní. V týlových posádkách byla duchovní služby zajišťována polnám superiorátem.

Vcelku jich během let 1914 – 1918 sloužilo 3.077.

U c. a k. vojska – 2.309,
u domobrany 489,
maďarských hovédů 262,
a u c. a k. námořnictva 17.

 

11 polních kurátů padlo a 42 vojenských duchovních a polních kazatelů zemřelo na následky války.

 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.